FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Firma „GRANULAT-BIS realizuje projekt...
Zobacz szczegóły

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Firma „GRANULAT-BIS realizuje projekt...
Zobacz szczegóły

PLASTPOL 2008
Jak co roku, wespół z firmą Granulat Sp.j. można nas było spotkać na targach branżowych "Plastpol".
Zobacz relację fotograficzną...

INWESTYCJE 2008
Nasz park maszynowy wzbogacił się o nową linie recyklingową firmy EREMA
zobacz więcej...

Hurtownia Tworzyw Sztucznych
GRANULAT-BIS

42-200 Częstochowa
ul. Hallera 8a
tel/fax: +48 34 3619064
www.granulatbis.pl
e-mail:
m.chmielarz@granulatbis.pl
Hurtowania Tworzyw Sztucznych „GRANULAT-BIS” realizuje projekt:
"Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu"
w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest opracowanie technologii przetwarzania odpadu poprodukcyjnego tkaniny PET pokrytej silikonem w celu uzyskania surowca wtórnego (regranulatu) o podwyższonych właściwościach fizycznych i mechanicznych.

Głównym efektem będzie technologia uzyskania regranulatów z niemożliwego na dzień dzisiejszy do przetworzenia odpadu PET z domieszką silikonu.
Łączna wartość projektu: 3 960 962,68 zł.
Kwota dofinansowania: 2 444 885,96zł.
Okres realizacji: 2015-2017

W ramach w/w projektu planowane są prace badawczo-rozwojowe, w których będą brały udział podmioty wyłonione na podstawie złożonych ofert.

ZAPYTANIA OFERTOWE


Zapytanie ofertowe nr 5/2017/POIR dotyczące wyboru dostawcy materiałów informacyjno-promocyjnych w projekcie: „Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu”, który jest realizowany z Poddziałania 1.1.1.„Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
zapytanie ofertowe nr 5/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 5/2017/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 4/2017/POIR dotyczące wyboru dostawcy surowców do testów i badań próbnych w projekcie: „Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu”, który jest realizowany z Poddziałania 1.1.1.„Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
zapytanie ofertowe nr 4/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 4/2017/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 3/2017/POIR dotyczące wyboru podwykonawcy/ów – specjalistów ds. naukowych – badania struktury granulatu w projekcie: „Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu”, który jest realizowany z Poddziałania 1.1.1.„Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
zapytanie ofertowe nr 3/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 3/2017/POIR cz. A
Powiadomienie 1 do zapytania nr 3/2017/POIR cz. B

 


Zapytanie ofertowe nr 2/2017/POIR dotyczące wyboru wykonawcy badań zewnętrznych, w rojekcie: „Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych ateriałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu”, który jest ealizowany z Poddziałania 1.1.1.„Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
zapytanie ofertowe nr 2/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 2/2017/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR (01.03.2017 – 30.03.2017)
dotyczące wyboru dostawcy elementów systemu filtracji laserowej wraz z montażem oraz dostawcy elementów systemu granulacji na mokro wraz z montażem, w projekcie: „Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu”.
zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 1/2017/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 5/2016/POIR (09.12.2016 - 19.12.2016)
dotyczące wyboru dostawcy elementów systemu granulacji na mokro wraz z montażem w projekcie: „Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu”
zapytanie ofertowe nr 5/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 5/2016/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 4/2016/POIR (09.12.2016 - 19.12.2016)
dotyczące wyboru wykonawcy montażu i dostawcy elementów systemu filtracji laserowej w projekcie: „Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu”
zapytanie ofertowe nr 4/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 4/2016/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 3/2016/POIR (09.05.2016r. - 20.05.2016r.)
dotyczące wyboru dostawcy systemu wentylacji w projekcie: Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu.
zapytanie ofertowe nr 3/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 1/2015
Powiadomienie 2 do zapytania nr 1/2015

 


Zapytanie ofertowe nr 2/2016/POIR (09.05.2016r. - 20.05.2016r.)
dotyczące wyboru dostawcy chillera chłodniczego w projekcie: Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu.
zapytanie ofertowe nr 2/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 2/2016/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2016/POIR (23.02.2016r - 3.04.2016r.)
Dotyczące wyboru dostawcy pilotażowej linii technologicznej do projektu pt: "Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie politereftalanu etylenu z dodatkiem sylikonu"
zapytanie ofertowe nr 1/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2016/POIR (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 1/2016/POIR

 


Zapytanie ofertowe nr 3/2015 (05.10.2015r - 16.10.2015r.)
dotyczące wyboru dostawcy materiałów do testów i badań
zapytanie ofertowe nr 3/2015 (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2015 (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 3/2015Zapytanie ofertowe nr 2/2015 (05.10.2015r - 16.10.2015r.)
dotyczące wyboru dostawcy materiałów do testów i badań
zapytanie ofertowe nr 2/2015 (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2015 (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 2/2015Zapytanie ofertowe nr 1/2015 (06.07.2015-20.07.2015)
dotyczące wyboru podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych
zapytanie ofertowe nr 1/2015 (do pobrania w formacie PDF)
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2015 (do pobrania w formacie PDF)

Powiadomienie 1 do zapytania nr 1/2015
Powiadomienie 2 do zapytania nr 1/2015
Zapraszamy do współpracy.